„KLIMA“ – Smederevo, ovlašćeni distributer i serviser  japanske firme “Mayekawa EUROPE” za tržište bivše Jugoslavije, je firma koja posluje od 1993. godine. Firma se bavi projektovanjem kompletnih objekata rashladne tehnike, isporukom kompletne rashladne opreme i izvođenjem instalacija industrijskog hlađenja, po sistemu “ključ u ruke”, na najsavremeniji način sa vizuelizacijom, kontrolom i upravljanjem uz softver “Klima”.

“MAYEKAWA” (MYCOM) je čuvena, svetski poznata, japanska firma za proizvodnju rashladnih kompresora, koja posluje još od 1924. godine. Predstavništvo za Evropu, Severnu Afriku i Malu Aziju je “Mayekawa EUROPE” sa sedištem u Belgiji, gde se jedinice agregatiraju.

Naši inženjeri i serviseri poseduju sertifikate o stručnoj osposobljenosti, stečenim u predstavništvu “Mycom”a za Evropu.

 1. Izrada mašinskih i elektro projekata rashladnih postojenja sa svim potrebnim licencama.
 2. Uvoz i izvoz opreme rashladne tehnike (Kompresori, kondenzatori, razmenjivači toplote, vazdušni hladnjaci, amonijačne pumpe, posude pod pritiskom, ventili, automatika, elektrokomandni ormani i td.)
 3. Izrada dokumentacije za proizvodnju ostalih komponenti: Posude pod pritiskom – Separatori, Resiveri, Odvajači ulja, Fini prečistači i td.
 4. Čeličnih konstrukcija za Evap.kondenzatore, Separatore i td.
 5. Proizvodnja elektro komandnih ormana za pogon svih komponenti rashladnog sistema.
 6. Izrada softvera za vizuelizaciju, kontrolu i upravljanje rashladnim sistemima.
 7. Daljinsko praćenje rada svih rashladnih sistema (u kojima je „Klima“ ugradila svoj sistem praćenja) u cilju preventivnog održavanja i kvalitetnijeg rada rashladnih sistema.
 8. Montaža mašinske i elektro opreme.
 9. Izrada mašinskih i elektro instalacija rashladnih sistema, ispitivanje pod pritiskom i organizacija testiranja posuda pod pritiskom u cilju dobijanja upotrebne dozvole od strane imenovanog tela.
 10. Puštanje opreme u rad.
 11. Obuka rukovaoca krajnjih korisnika.
 12. Servisiranje opreme sa originalnim rezervnim delovima proizvođača opreme.
 13. Preventivno održavanje i daljinsko praćenja rada rashladnog postrojenja.

Naši serviseri su dostupni 24 sata, tako da je briga oko održavanja kompresora i opreme prepuštena nama.